BIZNES COACHING

Biznes Coaching rozbudza potencjał, wyzwala energię i siłę w działaniu. Zmienia niepowodzenia w wyzwanie na drodze do zawodowego sukcesu. Rozwija umiejętności biznesowe m.in. w kontekście zarządzania zespołem, delegowania, informacji zwrotnej, pednoszenia efektowności pracy i radzenia sobie ze stresem.
 
Sesje trwają od 60 do 90 minut. W zależności od Państwa potrzeb i oczekiwań przyjmują charakter warsztatów.
 
 
Pierwsze spotkanie jest bezpłatne.
 
 
Poniżej przedstawiamy Państwu proponowane formy rozwoju osobistego przez:
 
COACHING GRUPOWY
(team coaching, group coaching) wspieranie rozwoju grup i zespołów, zwiększenie efektywności.
 
COACHING MENEDŻERSKI
(manager coaching) - kierowany do kadry zarządzającej - menedżerów pod kątem rozwoju osobistego np. umiejętności zarządczych lub przywódczych itp.
 
EXECUTIVE COACHING
Odmiana coachingu menedżerskiego adresowana do najwyższej kadry kierowniczej (dyrektorów, prezesów firm).
 
CORPORATE COACHING
Coaching biznesowy nastawiony na wspieranie korporacji w osiąganiu określonych celów.
 
SHADOW COACHING
Technika coachingu polegająca na obserwacji pracy menedżera lub grupy menedżerów ("shadowing") i wspólnej analizie wynikających z tego wniosków.
 
PEAR COACHING
 
 
LEADERSHIP COACHING
Ukierunkowany na rozwój kompetencji przywódczych.
 
PERFORMANCE COACHING
Nastawiony na poprawę efektywności działania, osiąganie wyznaczonych celów.
 
COACHING ZAWODOWY (career coaching, proffesional coaching)
Związany z rozwojem, karierą, dotyczący różnych grup zawodowych (niekoniecznie związanych z działalnością w biznesie; np. artyści, dziennikarze, przedstawiciele wolnych zawodów itp.).
 
COACHING EKSPERCKI 
Skupiony na specjalistycznej tematyce związanej z zawodem wykonywanym przez klienta.
 
CO-ACTIVE COACHING
Akcentuje wiarę w siłę i kreatywność klienta; jedną z fundamentalnych zasad jest założenie, że klient zna odpowiedzi na pytania lub potrafi je znaleźć.
 
SOMATIC COACHING
Coaching, w którym praca z klientem obejmuje również elementy tzw. pracy z ciałem (np. ćwiczenia oddechowe lub relaksacyjne).
 
 
W przypadku sesji indywidualnych, możliwe jest odbycie coachingu za pośrednictwem komunikatora SCYPE