SPECJALIŚCI

Beata Kozicka

Dyplomowany Coach i Trener Biznesu Akademii Mistrzów Treningu na poziomie Profesjonalisty oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, ekspert relacji i komunikacji. Specjalistka technik NLP oraz certyfikowany Konsultant Total Biology Consulting, Vancouver. Współwłaścicielka Coach Development. Specjalista od technik sprzedaży.

Anna Klaus-Zielińska

Ukończyła Socjologię na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie studia podyplomowe z Psychologi zachowań na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także Kulturoznawstwo na SWPS- ie i Szkole Trenerów na Wydziale Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.Przez lata manager w największych agencjach badawczych, moderator i strateg komunikacji ( Millward Brown, IPSOS, IQS, IBC Group Central Europe Holding SA - dyrektor).

Dorota Strzyż

Prawnik, dyplomowany coach, trener rozwoju osobistego, praktyk NLP. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie, Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Certyfikat MSWIA z zakresu Nowoczesnego Zarządzania w Administracji Publicznej, Praktyk NLP w biznesie certyfikat i licencja autoryzowana przez Polskie Stowarzyszenie Trenerów NLP.

Jacek Jaremko

Z wykształcenia prawnik (UMCS), absolwent podyplomowych studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim.
Naczelnik wydziału prawno - organizacyjnego w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej
w Rzeszowie.
Od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie (powołanie przez Prezesa Rady Ministrów).
Doświadczony szkoleniowiec w obszarach;
Postępowanie administracyjne –  praktyczne stosowanie K.p.a. przez organy administracji publicznej.
Procedury administracyjne specjalistyczne stosowane przez organy administracji samorządowej w oparciu o przepisy ustaw szczegółowych oraz K.p.a.
Odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru.

Artur Chmaj

Specjalista ds. finansów przedsiębiorstw i analizy ekonomiczno-finansowej; wykładowca akademicki; autor i współautor biznesplanów, analiz finansowych, planów strategicznych, programów naprawczych, planów restrukturyzacji, aplikacji dot. pozyskania źródeł finansowania przez przedsiębiorstwa oraz publikacji i skryptów akademickich; praktyk biznesu – prezes, członek zarządów i rad nadzorczych oraz likwidator spółek prawa handlowego

Iwona Wojciechowska

Certyfikowany trener, doradca, coach (Practitioner Coach Diploma Noble Manhattan Coaching), członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Przeprowadziła ponad 1500 godzin szkoleń dla różnych grup zawodowych, m.in. menedżerów, pracowników administracji publicznej, handlowców, sprzedawców, nauczycieli.

Joanna Banaś

Ukończyła Coaching w Biznesie na Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie oraz Psychoprofilaktykę Społeczną na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Mediacje Rodzinne. Swoje doświadczenie trenerskie zdobywała m.in. współpracując z Firmą Lem Projekt realizując szkolenia Ogólne i Specjalistyczne dla Kadr i Urzędów na terenie całej Polski.

Andrzejn Szplit

Ratownictwo to nie zawód to styl bycia...

Od 20 lat związany z ratownictwem medycznym, instruktor współpracujący z Polską Radą Resuscytacji, Prezes Międzynarodowej Fundacji Zdrowia, organizator Podkarpackich Konferencji Nagłego Zatrzymania Krążenia. Specjalist do spraw BHP oraz Bezpieczeństwa Powypadkowego.

Trener z zakresu budowania kompetencji pracowniczych w zespołach na podstawie szkoleń z pierwszej pomocy. Współpracuje między innymi z Urzędem Wojewódzkim Urzędem Marszłkowskim, Starostwem Powiatowym, Policją, Wyższym Seminarium Duchownym, PCEN, Centrum Integracji Społecznej. Obecnie Trener Cach Development w zakresie integracji zespołów na bazie szkoleń z bezpieczeństwa powypadkowego.