REFERENCJE

Agencja Kreatywna Pompidou - Warszawa

W okresie od czerwca do września 2016 roku nasza firma otoczna została przez Coach Development profesjonalną opieką merytoryczną z zakresu szkoleń dotyczących komunikacji międzyludzkiej i pomiędzy działami,efektywnego budowania grup zadaniowych, przcy zespołowej a także identyfikowania ambitnych wyzwań...

      ZOBACZ  

Agencja Kreatywna Pompidou - Warszawa

W okresie od czerwca do września 2016 roku nasza firma korzystała z bardzo profesjonalnych usług Pani Anny Klaus-Zielińskiej z firmy Coach Development z zakresu HR i kompetencji miękkich kadry zarządzającej. Współpraca Panią Anną Klaus - Zielińską była w pełni profesjonalna, a jej wiedza i kreatywność wniosły wiele nowych doświadczeń oraz wartości merytorycznych...

      Zobacz  

Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej

ZAPEL S.A.

We wrześniu 2016 roku firma Coach Development przeprowadziła na nasze zlecenie szkolenie na temat „Polityka antymobbingowa w organizacji”.

 

         

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. Rzeszów

W kwietniu 2016 roku trenerki Beata Kozicka i Dorota Strzyż z firmy Coach Development przeprowadziły dla pracowników Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych szkolenie z zakresu  Budowania nowej jakości wizerunku.

Usługa szkoleniowa realizowana przez firmę Coach Development spełniała najwyższe standardy w zakresie kształcenia. Rekomenduję firmęjako rzetelnego i profesjonalnego partnera szkoleniowego.

 

 

 

      ZOBACZ  

Grupa MPD sp. z o.o.

Pani Beata Kozicka współpracowała na stanowisku trenera z Grupą MPD realizując tym samym usługi szkoleniowe w ramach projektu " Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów powiatu Tarnowskiego.

      Zobacz  

Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego

      ZOBACZ  

"Mając na uwadze naszą owocną współpracę wszystkim firmom i instytucjom zamierzającym podjąć w przyszłości współpracę w zakresie oferty Coach Development mogę bez obaw polecić tę organizację jako wiarygodnego partnera i sumiennego wykonawcę realizowanych zleceń."

Poseł do Parlamenru Europejskiego: Elżbieta Łukacijewska
 
Kilka słów na nasz temat:
   

 

Greinplast Sp. z o.o.

      ZOBACZ  

"Jako Mediator, pan Bartosz Czupryk wykazał się dużym profesjonalizmem. Obiektywny w ocenie, zdystansowany do problemu, nastawiony na cel nadrzędny - dobro organizacji i osób dotkniętych konfliktem."

Prezes Zarządu: Robert Stefanowski
       

 

Greinplast Sp. z o.o.

      ZOBACZ  

"Niniejszym potwierdzam rzetelność pracy i profesjonalizm firmy Coach Development w osobie pana Bartosza Czupryka Dyrektora Zarządzającego oraz pani Beaty Kozickiej Coacha i Trenera Biznesu, koordynatora zleceń."

Prezes Zarządu: Robert Stefanowski
       

 

RUDEK Gabinety Rehabilitacji

      ZOBACZ  

"Dzięki zaangażowaniu pana Bartosza Czupryk, przejrzystej komunikacji, elastyczności i merytorycznemu przygotowaniu, szkolenie spełniło zakładane oczekiwania i wpłynęło na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników naszej rehabilitacji."

Dyrektor: Andrzej Rudek
       

 

Delikatesy Jabłuszko

         

"Z pełną odpowiedzialnością polecam firmę Coach Development, szczególnie w osobie pana Bartosza Czupryka oraz pani Aleksandry Ziemba. Trenerzy wykazali się wysokim profesjonalizmem, kreatywnym podejściem i nastawieniem na faktyczny rozwój uczestników."

 Prezes: Grzegorz Mierzejewski
     

ZOBACZ

 

 

 

Urząd Gminy Dębica

      ZOBACZ  

"Uczestnicy szkolenia ocenili wartość merytoryczną, jak i kompetencje osoby prowadzącej szkolenie na wysokim poziomie. Polecamy Coach Development jako profesjonalnego i kompetentnego partnera"

Sekretarz Gminy: Anieszka Żurek

       

 

Urząd Miasta Krosna

   

 

 

ZOBACZ  

"Trenerzy wykazali się bardzo dużą wiedzą i doświadczeniem, którymi w sposób profesjonalny dzielili się z uczestnikami szkolenia. (...) Zajęcia były prowadziła pani Beata Kozicka - ekspert do spraw relacji i komunikacji oraz pan Bartosz Czupryk - trener etyki w biznesie i zarządzania zespołem. (...) Firmę Coach development, tworzą profesjonaliści, którym warto zaufać."

Sekretarz Miasta Krosna: Maciej Gernand

       

 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach

   

 

 

ZOBACZ  

"Szkolenia prowadzone były przez trenerów: Beatę Kozicką oraz Bartosza Czupryka. Są to osoby bardzo kompetentne, cechuje je wysoka kultura osobista oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych. Trenerzy potrafili zainteresować i zaangażować uczestników w wspolną pracę i dyskusję do tego stopnia, że już w trakcie szkolenia uczestnicy umawiali się z nimi na następne.

Z pełną odpowiedzialnością polecam firmę Coach Develpment jako najlepszą firmę szkoleniową, z którą współpracowaliśmy."

Dyrektor Kolegium: Natalia Markowicz

       

 

Miejsko Gminny Zespół Oświaty w Ropczycach

      ZOBACZ

 

 

 

 

 

"Zespół trenerski w składzie: Pani Beaty Kozickiej, Anny Pustelak oraz Mirosławy Lewińskiej a także pana Bartosza Czupryka, wykazał się ogromnym profesjonalizmem i fachową wiedzą. Zajęcia prowadzone były w sposób interesujący i przede wszystkim aktywizujący."

Dyrektor Zespołu Oświaty: Stanisław Mazur
 
 
Ponadto:
Urząd Miejski Boguchwała, Urząd Gminy Dębica, Urząd Miejski w Brzozowie, Urząd Miejski w Przecławiu, Starostwo Powiatowe w Ropczycach, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu, Lesku i Nisku, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Icam House Hotel, Superdruk.net.
       
           

         

Towarzystwo ALTUM programy społeczno-gospodarcze

Pani Beata Kozicka w ramach projektu:" W stronę klienta-nowa twarz administracji samorządowej" przeszkoliła 232 osoby.Organizacja i sposób przeprowadzenia zajęć, przygotowane materiały dydaktyczne oraz wiedza i umiejętności prowadzącej zostały ocenione przez uczestników bardzo wysoko.

      Zobacz