ZAKRES DZIAŁAŃ
 
Szkolenia     
 • szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej, których celem jest rozwój kompetencji i umiejętności
 • sesje indywidualne rozwijające osobowość - life coachnig, biznes coaching, action learning
 • szkolenia specjalistyczne

Usługi Human Resource

 • zarządzanie wiekiem
 • zarządzanie talentami
 • budowanie ścieżek karier
 • opracowanie lub modyfikację systemów oceny pracowników
 • opracowanie lub modyfikację systemów motywacyjnych
 • identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • projektowanie i realizacja szkoleń pod indywidualne potrzeby
 • opracowanie szkoleń dla trenerów wewnętrznych i kadrowców oraz pomoc przy ich projektowaniu
 • konsultacje ścieżek karier
 • rekrutację i selekcję pracowników przy pomocy narzędzi assessment center
 • rekrutację osób obsługujących projekty
 • headhunting
 
Outdoor
 • szkolenia "na świeżym powietrzu" połączone z wypoczynkiem
 • szkolenia integracyjne
 • eventy
 
Rekrutacja i selekcja, Assessment Center
 • analiza kompetencji i umiejętności kandydatów
 • planowanie i zarządzanie projektami
 • koordynowanie procesów Assessment Center
 
Kreowanie osobistego wizerunku przez:
 • konsultacje i porady specjalistów ds. wizerunku, wizażu, stylizacji i dietetyki
 • konsultacje specjalistów: Public Relations, psychologów, prawników i politologów
 • treningi osobowości, szkolenia m.in.: komunikacji i wystąpień publicznych
 
Kreowanie wizerunku marki:
 • audyt, konsultacje i opinie
 • badania marketingowe ( jakościowe i ilościowe)
 • planowanie strategiczne komunikacji
 • reklamę i promocję 
 
Kreowanie wizerunku miast i wsi:
 • planowanie strategiczne komunikacji
 • reklamę i promocję